Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 24 tháng 05 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO)- Mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng từ ngày 1-1-2018 bằng 1,208 %/tháng. BHXH Việt Nam vừa ban hành thông báo về mức lãi suất chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1-1-2018. Cụ thể:

1. Lãi suất chậm đóng BHYT:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg, mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động (NSLĐ) chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của ngân hàng năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng

Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 29-12-2017 là 4,5%/năm; tương đương 0,375%/tháng. Theo đó, mức lãi suất chậm đóng BHYT áp dụng từ ngày 1-1/2018 bằng 0,75 %/tháng.

2. Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg, mức lãi suất đối với các trường hợp NSDLĐ chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề. Mức lãi suất đầu tư năm 2017 bằng 7,25 %/năm; tương đương 0,604 %/tháng.

Theo đó, mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN áp dụng từ ngày 1-1-2018 bằng 1,208 %/tháng.

So với năm 2017, mức lãi suất chậm đóng BHYT đã giảm 0,217%/tháng, mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN đã giảm 0,109%/tháng.


Tin -ảnh: Đ.Viên