Ra mắt Ban điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Ngày 20 tháng 07 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Ra mắt Ban điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Tối ngày 18/12, tại Lễ kỷ niệm ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam, Ban điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được công bố ra mắt.

Ban điều hành Quỹ gồm có 5 thành viên. Trong đó, Trưởng Ban điều hành và bà Phạm Thị Thu Phương, Phó cục trưởng Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

Một thành viên nữa đến từ Bộ Tài chính là bà Nguyễn Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế – Bộ Tài chính. Các thành viên còn lại là đại diện của một số doanh nghiệp lớn thuộc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục quản lý giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016.

Doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% so với năm 2016, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%.

Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74% so với năm 2016. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư 38.841 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư 208.960 tỷ đồng.

Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm đã được hoàn thiện hơn trong năm vừa qua. Cụ thể, Thông tư 50/2017/TT-BTC được ban hành tháng 5/2017 đã hướng dẫn chi tiết Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư 50 đã kế thừa các nội dung còn phù hợp của các văn bản cũ, đồng thời sửa đổi bổ sung một số nội dung mới, kịp thời tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững.

(theo Báo đầu tư)